Minela Säätiön tukimuodot

apurahat, stipendit ja avustukset
nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin

 

Minela Säätiön sääntöjen mukaan avustuksia jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Säätiön 2 § mukaisesti säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea niitä toimenpiteitä, joilla pyritään kehittämään nuorisoa taloudellisesti, sivistyksellisesti ja sosiaalisesti maaseudulla ja asutuskeskuksissa.

Avustuksia voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi avustaa myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yksittäisiä nuoria.

Tukimuodot jaetaan kahteen eri luokkaan

1. Apurahat

• Säätiö voi myöntää apurahoja luonnollisille henkilöille tai perheille toimintaan, joka edistää säätiön sääntöjen 2§ mukaista toimintaa.

• Säätiö ei myönnä tukea opintoihin liittyviin harjoitteluihin tai vaihto-opintoihin

• Apuraha on kertaluonteinen

• Apuraha on korkeintaan 900 euron suuruinen
 

2. Avustukset

• Säätiö voi myöntää avustuksia rekisteröidyille yhdistykselle tai juridisille yhteisöille, jotka järjestävät säätiön sääntöjen 2 § mukaista toimintaa. Tukea ei myönnetä yrityksille.

• Avustus on kertaluonteinen

• Avustus on korkeintaan 5000 euron suuruinen

 

Hakumenettely ja käsittely

Säätiö ottaa vastaan hakemuksia www. minela.fi -nettisivuilla hakuaikana esillä olevan hakulomakkeen kautta.

Hakuajat ovat kaksi (2) kertaa kalenterivuoden aikana.

1. Hakuaika 1.3.-31.3. Hakemukset käsitellään kesäkuussa ennen juhannusta.
2. Hakuaika 1.9-30.9. Hakemukset käsitellään joulukuussa ennen joulua.