Minela Säätiön tukimuodot

apurahat, stipendit ja avustukset
nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin

 

Minela Säätiön sääntöjen mukaan avustuksia jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan.

Avustuksia voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi avustaa myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yksittäisiä nuoria.

Tukimuodot jaetaan kolmeen eri luokkaan

1. Apurahat

• Säätiö voi myöntää apurahoja nuorten kouluttautumiseen säätiön hallituksen vuosittain määrittelemän painopistealueen mukaisesti.
• Apuraha voi olla kertaluonteinen tai rajoitetun ajan kestävä tuki.

2. Stipendit

• Säätiö voi myöntää stipendejä opiskeleville nuorille säätiön hallituksen vuosittain määrittelemän painopistealueen mukaisesti.
• Stipendi on aina rahallinen tai muu taloudellinen, kerralla suoritettava tuki.
 

3. Avustukset

• Säätiö voi myöntää avustuksia rekisteröidyille yhdistykselle tai juridisille yhteisöille, jotka järjestävät säätiön tehtävän mukaista toimintaa. Avustusta voidaan myöntää myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevien nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Tukea ei voida myöntää yrityksille.
• Avustus voi olla kertaluonteinen tai kestää rajoitetun ajan. 

 

Hakumenettely ja käsittely

Säätiö ottaa vastaan hakemuksia www. minela.fi -nettisivuilla hakuaikana esillä olevan hakulomakkeen kautta.

Hakuajat ovat kaksi (2) kertaa kalenterivuoden aikana.

1. Hakuaika 1.4.-30.4. Hakemukset käsitellään kesäkuussa ennen juhannusta.
2. Hakuaika 1.10-31.10. Hakemukset käsitellään joulukuussa ennen joulua.