Tehtävämme on edistää nuorten hyvinvointia  ja kasvua

Vuonna 2011 perustetun Minela Säätiön tehtävä on nuorten osallisuuden ja kehittymisen tukeminen. Avustukset jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Avustuksia nuorisotyölle voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi jakaa avustuksia myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yksittäisille nuorille.

Säätiö on avustanut mm. Cantores Minores -poikakuoroa heidän taiteellisessa ja kasvatuksellisessa toiminnassa, PerformanceSirkusyhdistys ry:tä lasten- ja nuorten taidekasvatushankkeisssa, Helsinki Hacklab -elektroniikkatyöpajaa matalan kynnyksen osallistumisen mahdollistamisessa, Syömishäiriöliitto-SYLI ry:tä kohtaamisoppaan tekemisessä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä videon tekemisessä erityisesti poikien syömishäiriötietouden lisäämiseksi, Espoo Basket Teamin t06-tyttöjen koripallojoukkuetta kansainvälisen koripalloturnauksen järjestämisessä, Sammatin Vapaan kyläkoulun kannatusyhdistystä koululaisten iltapäiväkerhotoiminnassa. Lisäksi säätiö on tukenut apurahoilla, stipendeillä ja avustuksilla kymmeniä muita tärkeitä avustuskohteita ympäri Suomea, niin yksittäisiä nuoria kuin myös yhdistyksiä, kerhoja ja seuroja.

Vuoden 2018 syksyn avustushaussa tukea saivat seuraavat yhteisöt:

Invalidiliitto ry. Tanssi- ja voimisteluseura Vaajakosken Illusion, Limingan moottoripaja, Rasivaaran nuorisoseura, Karhulan veikkojen lentopallojaosto, Lapin partiolaiset ja FC Pogosta. Lisäksi myönsimme avustusta Peräseinäjoella järjestettyyn Hope Dance tapahtumaan ja Alkio-opiston opiskelijoiden stipendeihin.

 

Avustukset ovat haettavissa kahtena (2) eri hakuaikana kalenterivuodessa;

1. hakuaika 1.4.-30.4.  Päätökset tehdään kesäkuussa ennen juhannusta.

2. hakuaika 1.10.-30.10. Päätökset tehdään joulukuussa ennen joulua.