Apurahan, stipendin tai avustuksen hakeminen

Tällä sivulla hakuaikana esillä olevalla lomakkeella voitte jättää tukihakemuksen Minela Säätiölle apurahasta, stipendistä tai avustuksesta.

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan tulee tutustua Minela Säätiön tukimuotoihin.

Säätiö esikäsittelee hakemuksen hakuajan päätymisen jälkeen ja ilmoittaa hakijalle, että tarvitseeko säätiö mahdollisesti lisätietoja. Varsinainen päätös ilmoitetaan hakijalle hakuajasta riippuen, joko kesäkuun loppuun mennessä tai vuodenvaihteeseen mennessä. Myöntämme avustukset yksittäisille henkilöille tai perheille ovat noin 300 - 1000 euroa ja yhteisöille 500 - 5000 euroa.

Avustukset ovat haettavissa kahtena (2) eri hakuaikana kalenterivuodessa;
1. hakuaika 1.4.-30.4. Päätökset tehdään kesäkuussa ennen juhannusta.
2. hakuaika 1.10.-31.10. Päätökset tehdään joulukuussa ennen joulua.

Vuoden 2020 keväällä myönnettävien avustuksien painopisteenä ovat liikunta- ja urheiluharrastukset ja syksyn 2020 painopisteenä kulttuuriharrastukset sekä muu luovuutta, osaamista ja osallisuutta edistävä toiminta. Avustuksien pääkohderyhmä on 7 – 25 vuotiaat nuoret. Säätiö painottaa tuen tarvetta harkittaessa vähävaraisuutta ja muita sosiaalisia syitä sekä matalan kynnyksen toimintaa.

Tutustu Minela Säätiön tietosuojaselosteeseen